Назва

«Український історичний журнал»

Час заснування

1957 р.

Засновники

Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Мова видання

Українська, англійська

Періодичність

6 разів на рік

Реєстрація в ДАК України

Згідно з наказом МОН України №747 від 13.07.2015 р.

Спеціальність за переліком ДАК України

Історичні науки

Редакційна політика

  • об’єктивність та неупередженість;
  •  високі вимоги до якості наукових досліджень;
  •  політика рецензування статей;
  •  суворе дотримання авторських прав

Етапи проходження рукопису

Після надходження статті до редакції впродовж 2–3 днів виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, наявність першоджерел тощо). Якщо ці процедури пройдено успішно, стаття передається на зовнішнє анонімне рецензування. Рішення рецензентів затверджується редколеґією за кожним номером. Якщо рукопис отримав схвальний відгук експертів, він передається на редагування.

Політика відкритого доступу

«Український історичний журнал» сприяє розширенню ґлобального обміну знаннями та надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту.