Усі подані до редакції «Українського історичного журналу» матеріали проходять обов’язкову процедуру анонімного рецензування. Воно відбувається наступним чином:

  1. Після отримання електронного варіанту рукопису аналізуються його зовнішні атрибути (оформлення, дотримання стандартів згідно з вимогами до фахових видань з історичних наук), відповідність поданого тексту тематичному профілю часопису. У листі-відповіді редакція повідомляє авторові / авторам про отримання тексту та направлення його на рецензування.
  2. Рукопис передається на рецензування профільним фахівцям, які позитивно зарекомендували себе щодо дотримання академічної доброчесності. Залежно від специфіки тексту та його тематики може бути декілька рецензентів.
  3. У процесі підготовки до рецензування вилучаються будь-які згадки про автора з метою дотримання принципу анонімності. Разом із рукописом надсилається «Бланк рецензента», в якому повинні бути зазначені результати рецензування: оцінка наукової значущості поданого матеріалу, його актуальності та новизни, загалом готовності до публікації. Рецензент аналізує текст на ознаки плаґіату, звертає увагу на наявність наукового апарату, фіксує помилки, зауваження, визначає необхідність у доопрацюванні.
  4. Час на проведення рецензування встановлюється індивідуально, з огляду на обсяг і тематику поданого тексту. Відгук рецензента вільний від тиску та впливу з боку редакції.
  5. Результати рецензування повідомляються авторові / авторам. У випадку категоричної незгоди його / їх щодо висловлених зауважень і рекомендацій стаття відхиляється. Автор має право висловити власні побажання та коментарі з приводу рекомендацій рецензента / рецензентів – їх повідомляє останньому / останнім винятково редакція часопису з дотриманням анонімності. Наукова дискусія між автором та рецензентом може відбуватися лише за посередництва редакції «Українського історичного журналу». У випадку некоректної поведінки автора як науковця редакція має право відмовити в публікації статті.
  6. Після анонімного експертного рецензування виправлений автором текст передається членам редколеґії. Вони можуть висловлювати свої зауваження, які автор має врахувати, в іншому випадку рукопис відхиляється.
  7. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редакційна колеґія «Українського історичного журналу».
  8. Після виходу друком чергового номера часопису редакція надсилає кожному його автору лінк для ознайомлення з повним змістом видання.

Викладений вище порядок – базовий для роботи редакції з рукописами. Усі форс-мажорні обставини, що можуть виникнути під час рецензування, обговорюються в рамках консультацій і переговорів між автором та редакцією часопису.