Головний науковий редактор

СМОЛІЙ Валерій Андрійович

доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту історії України Національної академії наук України

Заступник головного наукового редактора (відповідальний за випуск)

ДОНІК Олександр Миколайович

donnik@ukr.net

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України

Заступник головного наукового редактора

РЕЄНТ Олександр Петрович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України

Заступник головного наукового редактора

РИЧКА Володимир Михайлович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України

Заступник головного наукового редактора

РУБЛЬОВ Олександр Сергійович

доктор історичних наук, професор, учений секретар Інституту історії України Національної академії наук України

Відповідальний секретар

ГРИГОР’ЄВ В’ячеслав Володимирович

hryva@ukr.net

провідний науковий редактор «Українського історичного журналу»

Члени редколеґії

БОРЯК Геннадій Володимирович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України

ВЕРСТЮК Владислав Федорович

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України Національної академії наук України

ВІДНЯНСЬКИЙ Степан Васильович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту історії України Національної академії наук України

ГОРОБЕЦЬ Віктор Миколайович

доктор історичних наук, професор, завідувач сектору а назву сектору? Інституту історії України Національної академії наук України

ГУРЖІЙ Олександр Іванович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України

ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту історії України Національної академії наук України

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Станіслав Владиславович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України

ЛИСЕНКО Олександр Євгенович

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України Національної академії наук України

ЛИТВИН Микола Романович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України

 

ПАТРИЛЯК Іван Казимирович

доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ПИРІГ Руслан Якович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України

САС Петро Михайлович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України

СОЛДАТЕНКО Валерій Федорович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса Національної академії наук України

ТРОЩИНСЬКИЙ Володимир Павлович

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Національної академії державного управління при Президентові України

УДОД Олександр Андрійович

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України Національної академії наук України

 

ШАПОВАЛ Юрій Іванович

доктор історичних наук, професор, керівник центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса Національної академії наук України

 

ЯСЬ Олексій Васильович

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України