Головний науковий редактор

СМОЛІЙ Валерій Андрійович

доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України

Заступник головного наукового редактора (відповідальний за випуск)

ДОНІК Олександр Миколайович

donnik@ukr.net

 

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Заступник головного наукового редактора

РЕЄНТ Олександр Петрович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України

Заступник головного наукового редактора

РИЧКА Володимир Михайлович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Заступник головного наукового редактора

РУБЛЬОВ Олександр Сергійович

доктор історичних наук, професор, учений секретар Інституту історії України НАН України

Відповідальний секретар

ГРИГОР’ЄВ В’ячеслав Володимирович

hryva@ukr.net

 

провідний науковий редактор «Українського історичного журналу»

Члени редколеґії

БОРЯК Геннадій Володимирович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України

ВЕРСТЮК Владислав Федорович

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України

ВІДНЯНСЬКИЙ Степан Васильович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту історії України НАН України

ГОРОБЕЦЬ Віктор Миколайович

доктор історичних наук, професор, завідувач сектору а назву сектору? Інституту історії України НАН України

ГУРЖІЙ Олександр Іванович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту історії України НАН України

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Станіслав Владиславович

 

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

ЛИСЕНКО Олександр Євгенович

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України

ЛИТВИН Микола Романович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

 

ПАТРИЛЯК Іван Казимирович

доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ПИРІГ Руслан Якович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

САС Петро Михайлович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

СОЛДАТЕНКО Валерій Федорович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

ТРОЩИНСЬКИЙ Володимир Павлович

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Національної академії державного управління при Президентові України

УДОД Олександр Андрійович

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України

 

ШАПОВАЛ Юрій Іванович

доктор історичних наук, професор, керівник центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України