Головний науковий редактор

СМОЛІЙ Валерій

академік НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту історії України НАН України

Заступник головного наукового редактора (відповідальний за випуск)

ДОНІК Олександр

donnik@ukr.net

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Заступник головного наукового редактора

БОРЯК Геннадій

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України НАН України

Заступник головного наукового редактора

РЕЄНТ Олександр

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України НАН України

Відповідальний секретар

ГРИГОР’ЄВ В’ячеслав

hryva@ukr.net

провідний науковий редактор «Українського історичного журналу»

 

 

 

 

 

 

Члени редколеґії

ВЕРСТЮК Владислав

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України

ВІДНЯНСЬКИЙ Степан

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України

ГОРОБЕЦЬ Віктор

доктор історичних наук, професор, завідувач сектору соціальної історії Інституту історії України НАН України

ҐРАЦІОЗІ Андреа

професор історії Неапольського університету ім. Фрідріха II (Італія), президент Італійського товариства вивчення сучасної історії

ГУРЖІЙ Олександр

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

ДАНИЛЕНКО Віктор

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України

ДРОЗД Роман

професор історії, завідувач кафедри східних студій Поморської академії (Слупськ, Польща), президент Українського історичного товариства в Польщі

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Станіслав

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

ЛИСЕНКО Олександр

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

ЛИТВИН Володимир

академік НАН України, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

 

ПАТРИЛЯК Іван

доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка

ПИРІГ Руслан

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

ПЛОХІЙ Сергій

професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету (Кембридж, Массачусетс, США)

РАФАЛЬСЬКИЙ Олег

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України

РИЧКА Володимир

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

РУБЛЬОВ Олександр

доктор історичних наук, професор, учений секретар Інституту історії України НАН України

 

САС Петро

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

 

СИСИН Франк

доктор наук, директор Центру досліджень історії України ім. П.Яцика при Канадському інституті українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада)

 

СОЛДАТЕНКО Валерій

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України

 

СОЛЯР Ігор

доктор історичних наук, директор Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України

 

 

ТАЇРОВА-ЯКОВЛЕВА Тетяна

 
 

    

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

 

УДОД Олександр

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

 

ШАПОВАЛ Юрій

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України

 

ЯСЬ Олексій

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України