ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Валерій СМОЛІЙ

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-7656-5505

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Геннадій БОРЯК

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-0430-8200

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олександр РЕЄНТ

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0001-5141-7445

ЗАСТУПНИЦЯ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Ольга КОВАЛЕВСЬКА

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0003-4857-3388

 

Філіз Тутку АЙДИН-БЕЗІКОҐЛУ

Анкарський університет соціальних наук, Туреччина

https://orcid.org/0000-0002-0673-756X

 

Олена БАЧИНСЬКА

Одеський Національний університет ім. Іллі Мечникова, Україна

https://orcid.org/0000-0003-0496-5742

 

Даніель ВАЧКОВ

Інститут історичних досліджень Болгарської академії наук, Болгарія

https://orcid.org/0000-0003-4613-1690

 

Ярослава ВЕРМЕНИЧ

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-4445-9492

 

Владислав ВЕРСТЮК

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0001-6023-0471

 

Степан ВІДНЯНСЬКИЙ

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-8825-7024

 

Мирослав ВОЛОЩУК

Прикарпатський Національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ

https://orcid.org/0000-0002-1737-7205

 

Ігор ГИРИЧ

Інститут української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-9999-5620

 

Віктор ГОРОБЕЦЬ

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0003-3755-4181

 

Олександр ГУРЖІЙ

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0001-6941-4488

 

Андреа ҐРАЦІОЗІ

Університету «Федеріко II» у Неаполі, Італія

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1178-3085

 

Віктор ДАНИЛЕНКО

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-5317-3381

 

Роман ДРОЗД

Інститут історії Поморської Академії у Слупську, Польща

https://orcid.org/0000-0003-0169-7295

 

Галина ЗЕЛЕНЬКО

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. Івана Кураса НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0001-7219-4703

 

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0001-7561-5374

 

Олександр ЛИСЕНКО

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-4003-6433

 

Володимир ЛИТВИН

Інститут історії України НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-7560-2482

 

Генрик ЛIТВІН

Варшавський університет, Польща

https://orcid.org/0000-0001-9877-2196

 

Іван ПАТРИЛЯК

Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна

https://orcid.org/0000-0002-4534-4654

 

Руслан ПИРІГ

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0001-6232-210X

 

Сергій ПЛОХІЙ

Український науково-дослідний інститут Гарвардського університету, США

https://orcid.org/0000-0003-1667-6550

 

Олег РАФАЛЬСЬКИЙ

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. Івана Кураса НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-7317-2765

 

Володимир РИЧКА

Сієнський університет для іноземців, Італія

https://orcid.org/orcid.org/0000-0001-8037-4106

 

Олександр РУБЛЬОВ

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-4529-9419

 

Франк Едвард СИСИН

Канадський інститут українських студій при Альбертському університеті, Канада

http://orcid.org/0000-0003-346-576Х

 

Ігор СОЛЯР

Інститут українознавства ім. Івана Крипʼякевича Національної академії наук України, Львів

https://orcid.org/0000-0003-0439-6957

 

Олександр УДОД

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-7988-0391

 

Валентина ШАНДРА

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-0213-6193

 

Юрій ШАПОВАЛ

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. Івана Кураса НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-2883-6403

 

Ґвідо ШТРАУБЕ

Інститут історії Латвії Латвійського університету, Латвія

https://orcid.org/0000-0002-4063-6367

 

Лариса ЯКУБОВА

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0003-3651-4225

 

Олексій ЯСЬ

Інститут історії України НАН України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-5816-2876